వివాహం
 

ఆడపెళ్ళి వారి పెళ్లి సామాగ్రి
పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 100 gr.
విడిపూలు 1 kg
పూలమూరలు 15
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 300
వక్కలు 200 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
ఖర్జూరపండ్లు 250 gr.
పసుపుకొమ్ములు 200 gr.
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 4
బియ్యము 5 kg.
కొబ్బరికాయలు 5
చిల్లరడబ్బులు 50
దారపుబంతి 1
ఆవు పాలు 1/2 lt.
ఆవు పెరుగు 250 gr.
ఆవు నెయ్యి 1 kg.
తేనే 100 gr.
నవధాన్యాలు 250 gr.
సమిధలు 10 bundles
ఇటుకలు 10
ఇసుక 1/4 bag
దీపారాధన కుందులు 1 set
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1 kg.
కలశం చెంబు 1
విస్తరాకులు 10
అప్పడాలు 1 packet
వడియాలు 1 packet
పెసరపప్పు 1/2kg
దుంపకూరలు  
వెండి యజ్ఞోపవీతం 1
అత్తరు పన్నీరు  
పూలదండలు 2
జీలకర్ర బెల్లం  
ఎండు కొబ్బరులు 10
తలంబ్రాల బియ్యం 5 kg.
సున్నం డబ్బా 1
మట్టెలు మంగళసూత్రం  
భాషికాలు 1 set
పెళ్ళిపీట  
కాడి  
మట్టి మూకుళ్ళు 6
మట్టి ముంతలు 4
చందనం బొమ్మ 1
కంద పిలక 1
వెదురు గంప 1
కాళ్ళు కడిగే పళ్ళెం చెంబు, ఉంగరం  
లగ్న పత్రిక  
పానకం బిందెలు 2
స్థాలీపాకం గిన్నె  
గంధం చెక్క  
సారె (అరిసెలు, లడ్డూలు, వగైరా)  
మూసివాయనం, జ్యోతులు  
గొడుగు, కర్ర, కాటుక, అద్దం, కొత్త చెప్పులు  
గుండ్రాయి  
సన్నికలు  
పుట్టమన్ను  
బ్రహ్మగారి వస్త్రాలు  
భాషికములు  
నల్లలు  
కొత్త కత్తెర  
ఉసిరి లేక శనగపిండి  
మట్టి ప్రమిదలు 12
   
మగ పెళ్లి  వారి పెళ్లి సామాగ్రి
పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 100 gr.
విడిపూలు 1 kg
పూలమూరలు 15
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 300
వక్కలు 200 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
ఖర్జూరపండ్లు 250 gr.
పసుపుకొమ్ములు 200 gr.
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 4
బియ్యము 5 kg.
కొబ్బరికాయలు 5
చిల్లరడబ్బులు 50
దారపుబంతి 1
ఆవు పాలు 1/2 lt.
ఆవు పెరుగు 250 gr.
ఆవు నెయ్యి 1 kg.
తేనే 100 gr.
దీపారాధన కుందులు 1 set
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1 kg.
పూలదండలు 2
జీలకర్ర బెల్లం  
ఎండు కొబ్బరులు 10
తలంబ్రాల బియ్యం 5 kg.
సున్నం డబ్బా 1
మట్టెలు మంగళసూత్రం  
భాషికాలు 1 set
లగ్న పత్రిక  
గొడుగు, కర్ర, కాటుక, అద్దం, కొత్త చెప్పులు  
గుండ్రాయి  
సన్నికలు  
బ్రహ్మగారి వస్త్రాలు  
భాషికములు  
నల్లలు  
ఉసిరి లేక శనగపిండి