ఉపనయనము
 

పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 100 gr.
విడిపూలు 1 kg
పూలమూరలు 15
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 300
వక్కలు 200 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
ఖర్జూరపండ్లు 250 gr.
పసుపుకొమ్ములు 200 gr.
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 4
బియ్యము 5 kg.
కొబ్బరికాయలు 5
చిల్లరడబ్బులు 50
దారపుబంతి 1
ఆవు పాలు 1/2 lt.
ఆవు పెరుగు 250 gr.
ఆవు నెయ్యి 1 kg.
తేనే 100 gr.
నవధాన్యాలు 250 gr.
సమిధలు 10 bundles
ఇటుకలు 10
ఇసుక 1/4 bag
దీపారాధన కుందులు 1 set
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1 kg.
కలశం చెంబు 1
విస్తరాకులు 10
అప్పడాలు 1 packet
వడియాలు 1 packet
యజ్ఞోపవీతం 1
అత్తరు పన్నీరు  
జీలకర్ర బెల్లం  
ఎండు కొబ్బరులు 10
సున్నం డబ్బా 1
మట్టి మూకుళ్ళు 6
మట్టి ముంతలు 4
గొడుగు, కర్ర, కాటుక, అద్దం, కొత్త చెప్పులు  
పుట్టమన్ను  
బ్రహ్మగారి వస్త్రాలు  
భాషికములు  
ఉసిరి లేక శనగపిండి  
మట్టి ప్రమిదలు  
మోదుగ కొమ్మ  
గుండ్రాయి  
పులగము  
కుశలాన్నాము