శ్రీ సుదర్శన హోమం
 

పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 50 gr.
విడిపూలు 1 kg.
పూలమూరలు 10
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 100
వక్కలు 100 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
ఖర్జూరపండ్లు 150 gr.
పసుపుకొమ్ములు                150 gr.  
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 2
బియ్యము 5 kg.
కొబ్బరికాయలు 10
చిల్లరడబ్బులు 25
బూడిద గుమ్మడికాయ                1  
దారపుబంతి 1
ఆవు పాలు 1/2 lt
ఆవు పెరుగు 100 gr.
ఆవు నెయ్యి 1/2kg.
తేనే 50 gr.
పంచదార 1/4kg
యాలకులు 10 rs
తెల్లనువ్వులు 100 gr
తెల్ల ఆవాలు 100 gr.
విస్తరాకులు 10
పచ్చకర్పూరం 10 rs.
జాజికాయ 10 rs.
జాపత్రి 10 rs.
లవంగాలు 10 rs.
వట్టివేర్లు 100 gr.
పట్టువస్త్రం 1/2 mt.
బియ్యపుపిండి 100 gr.
నవధాన్యాలు 20 gr.
సమిధలు 10 bundles
ఇటుకలు 30
ఇసుక 1 bag
దీపారాధన కుందులు 2
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1/2 kg.