సహస్ర లింగార్చన
 

పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 150 gr.
విడిపూలు 1 kg.
పూలమూరలు 10
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 100
వక్కలు 100 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 1
ధోతి ఉత్తరీయం 1
బియ్యము 2 kg.
కొబ్బరికాయలు 15
చిల్లరడబ్బులు 21
ఆవు పాలు 3 lt.
ఆవు పెరుగు 1/2kg.
ఆవు నెయ్యి 1/4kg.
తేనే 200 gr.
పంచదార 1/2kg.
పచ్చకర్పూరం 10 rs.
జాజికాయ 10 rs.
జాపత్రి 10 rs.
బియ్యపుపిండి 200 gr.
దీపారాధన కుందులు 2
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1/2kg.
పుట్టమన్ను  
మారేడు దళాలు  
విభూతి  
చెరుకురసం  
మామిడిరసం  
పాదరసం