మగ పెళ్లి  వారి పెళ్లి సామాగ్రి
పసుపు 100 gr.
కుంకుమ 100 gr.
విడిపూలు 1 kg
పూలమూరలు 15
పండ్లు 5 types
తమలపాకులు 300
వక్కలు 200 gr.
అగరుబత్తీలు 1 packet
హరతికర్పూరం 100 gr.
గంధం 1 box
ఖర్జూరపండ్లు 250 gr.
పసుపుకొమ్ములు 200 gr.
టవల్స్ 2
జాకెట్ ముక్కలు 4
బియ్యము 5 kg.
కొబ్బరికాయలు 5
చిల్లరడబ్బులు 50
దారపుబంతి 1
ఆవు పాలు 1/2 lt.
ఆవు పెరుగు 250 gr.
ఆవు నెయ్యి 1 kg.
తేనే 100 gr.
దీపారాధన కుందులు 1 set
వత్తులు 1 packet
నువ్వుల నూనే 1 kg.
పూలదండలు 2
జీలకర్ర బెల్లం  
ఎండు కొబ్బరులు 10
తలంబ్రాల బియ్యం 5 kg.
సున్నం డబ్బా 1
మట్టెలు మంగళసూత్రం  
భాషికాలు 1 set
లగ్న పత్రిక  
గొడుగు, కర్ర, కాటుక, అద్దం, కొత్త చెప్పులు  
గుండ్రాయి  
సన్నికలు  
బ్రహ్మగారి వస్త్రాలు  
భాషికములు  
నల్లలు  
ఉసిరి లేక శనగపిండి